November 2022

 

Groei ICT branche

In 2021 was de groei van de ICT-branche, mede door de versnelling van de digitale transformatie veroorzaakt door corona, 7 procent. Naar verwachting groeit de ICT-sector dit jaar met 4,5 procent. Hoewel in 2022 dus nog steeds geprofiteerd wordt van bovengenoemde versnelling is deze wel beduidend minder dan het jaar daarvoor en dat wordt voornamelijk veroorzaakt door het toenemend personeelstekort. De vraag naar ICT-dienstverlening, zoals het uitbesteden van ICT-diensten en ICT-infrastructuur en software-abonnementen blijft onverminderd groot. Daarnaast is er een stijgende vraag naar cloudwerkplekken en cyberbeveiligingsdiensten doordat meer mensen op afstand werken en het toenemende aantal cyberaanvallen. In 2023 zal de groei van de sector naar verwachting nog iets lager liggen als gevolg van terughoudendheid onder klanten door de sterk gestegen inflatie, vooral gedreven door hogere energiekosten, maar vooral door een aanhoudend personeelstekort.

Personeelstekort remt groei

Dit gebrek aan arbeidskrachten is dus de belangrijkste groeibelemmering voor ICT-bedrijven. Het vinden van mensen is al jaren een slepend probleem binnen de branche maar inmiddels ervaart 42 procent van de bedrijven het tekort aan personeel als rem op de groei. Maar waarom is dat personeelstekort al zolang een probleem in de ICT? Dat komt omdat de meeste ICT’ers (62 procent) niet in de ICT werken maar in andere sectoren zoals de zakelijke en financiële dienstverlening, overheid, handel of industrie. Door de digitale transformatie zijn specialisten vrijwel overal nodig.
Toch verwacht ruim een derde van de ondernemers het personeelsbestand op korte termijn uit te kunnen breiden. Om toch aan geschikt personeel te komen, pakken bedrijven verschillende zaken op zoals het samenwerken met onderwijsinstellingen en het omscholen van zij-instromers. Daarnaast proberen ze uiteraard bestaande werknemers vast te houden.

Ondernemers blijven optimistisch

Ondanks de uitdagingen in de markt blijven ICT-ondernemers optimistisch. Ongeveer een kwart heeft het rendement de laatste tijd zien verbeteren en het merendeel van de ondernemers verwacht hun omzet in de komende 3 maanden te zien stijgen. Daarnaast verwachten bijna alle ondernemers (97 procent) de investeringen in 2022 op hetzelfde niveau te houden of te verhogen. Dit optimisme is ook terug te zien in het ondernemersvertrouwen. Na een forse dip in 2020 zat het ondernemersvertrouwen in 2021 in de lift maar aan deze opleving kwam in het eerste kwartaal van 2022 echter weer een einde: het ondernemersvertrouwen daalde namelijk naar 5 procent. Na het vervallen van het grootste gedeelte van de coronamaatregelen in februari 2022 steeg het ondernemersvertrouwen in het tweede kwartaal en derde kwartaal van 2022 weer naar 16 procent.

Telecom

Na een lichte omzetdaling in 2020 kende de telecomsector in 2021 een sterk herstel. De totale telecommarkt in Nederland, bestaande uit vast en mobiel, consumenten en zakelijk, realiseerde in 2021 een dienstenomzet van 9,79 miljard euro, een groei van 100 miljoen euro ten opzichte van 2020. De omzet uit enkel de zakelijke markt kwam in 2021 uit op bijna 2,4 miljard euro, iets meer dan 24 procent dus van de totale markt. Deze omzet was nagenoeg gelijk aan de omzet in 2020. Daarmee is in ieder geval voor nu een einde gekomen aan de krimp in omzet uit de zakelijke markt die tot aan 2020 zichtbaar was.

Consumentenmarkt is het grootst

Bijna 76 procent van de totale omzet in de telecommarkt is afkomstig van consumenten. De omzetgroei in 2021 is dan ook in zijn geheel gerealiseerd in de consumentenmarkt. De omzet uit de consumentenmarkt is in 2021 met 105 miljoen euro gestegen laat daarmee al voor het tweede jaar op rij een omzetgroei van circa 100 miljoen euro per jaar zien. Mobiele telefonie is het grootste segment. Dit segment is voornamelijk door groei in de consumentenmarkt nog steeds verantwoordelijk voor 36 procent van de omzet en heeft na een daling tot aan 2020 in 2021 weer een omzetgroei van 50 miljoen euro laten zien. Mobiel breedband (4G-5G) en Machine-to-Machinetoepassingen (M2M) worden steeds belangrijker. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om auto’s of om apparaten (zoals rookmelders en slimme energiemeters) die via mobiel internet informatie uitwisselen met de digitale systemen van beheerders van deze apparaten. Het aantal M2M-aansluitingen steeg in het tweede kwartaal naar ruim 14 miljoen.

Breedband biedt kansen

De sterkste groei zat in 2021 echter niet in het mobiele segment, maar in het breedbandsegment dat met ruim 29 procent groeide. Daarmee is dit segment nu goed voor bijna 2,9 miljard euro van de totale markt. De omzetontwikkeling in andere segmenten, waaronder mobiel breedband, vaste telefonie en televisie, is vlak of in sommige gevallen dalend. Nieuwe technologieën zoals 5G en het Internet of Things bieden op termijn weer nieuwe kansen voor de sector in 2023, wat ook terug te zien is in het eerdergenoemde ondernemersvertrouwen binnen de telecomsector.

Banner 'Download PDF met tips en trends voor IT en Telecom'

Rob Dierckx

Rob Dierckx

Marketing Manager

keensystems-image-contact

Neem contact op met KeenSystems